01 sierpnia 2019
  Na początku lipca, na terenie stoczni w Rydze (Łotwa) przeprowadzone zostały, pierwsze w świecie,testy instalacji oczyszczania spalin z okrętowych silników diesla, z wykorzystaniem hybrydowego układu składającego się z akceleratora dostarczonego
27 maja 2019
W maju br wydana została broszura “Non-power nuclear technologies and applications” (Zero-energetyczne technologie jądrowe i ich zastosowania), sygnowana przez Rumuńską Prezydencję Rady Unii Europejskiej. Broszura jest zbiorem inspirujących przykładów dobrych
10 maja 2019
W dniach  7-8 maja, w Instytucie Fraunhofera  FEP w Dreźnie, drugiej największej organizacji badawczej w Europie i trzeciej na świecie, odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele
10 maja 2019
Pierwsze robocze spotkanie w ramach realizacji projektu ARIES. W dniach 10-11 września 2018 roku odbyło się w Rydze robocze spotkanie w ramach projektu „Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego accelerator szybkichelektronów do
10 maja 2019
Miło nam poinformować, że nasza firma Biopolinex, jako członek międzynarodowego konsorcjum będzie realizować project: “Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego accelerator szybkich elektronów do oczyszczania gazów wydechowych w silnikach wysokoprężnych stosowanych w
10 maja 2019
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w ramach ścisłej współpracy z firmą Biopolinex nawiązał kontakt z władzami gminy, na terenie której mieści się oczyszczalnia ścieków, w celu realizacji projektu badawczego. Jego
10 maja 2019
Firma Biopolinex rozpoczęła realizację projektu „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
10 maja 2019
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej rezlizuje projekt TANGO 2 pt. „Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych”.Firma Biopolinex Sp. z o.o. podpisała umowę z ICHTJ dotyczącą ścisłej współpracy przy
10 maja 2019
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna, jako organizator Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2017” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa
10 maja 2019
Byliśmy na Global Green Hub Korea 2017 (jedna z największych konferencji na świecie dotyczących odnawialnych źródeł energii. Organizatorzy zapraszają wszystkie perspektywiczne i znaczące firmy na świecie zajmujące się zagadnieniami energii
18 kwietnia 2019
Miło nam poinformować, że wynalazek dotyczący metody higienizacji osadów ściekowych opracowany we współpracy Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej i firmy Biopolinex uzyskał Złoty Medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS
18 kwietnia 2019
„W dniu 29 września br. zostały opublikowane następujące rozporządzenia Rady Ministrów: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana
15 kwietnia 2017
Przedstawiciele firmy BIOPOLINEX brali udział w konferencji NUTECH w ramach której odbyło się spotkanie projektu Accelerator Research and Innovation for European Science and Socjety – ARIES –Kraków 13-14.09.2017r. Projekt ARIES

Aktualności

O nas

  1. pl
  2. en

Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.