Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O nas

  1. pl
  2. en
„W związku z planowaną realizacją projektu pt. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa BIOPOLINEX SP. Z.O.O w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MSP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma BIOPOLINEX SP. Z.O.O ogłasza
Współpraca polegać będzie na wspólnej realizacji przedsięwzięć w zakresie projektów badawczych, rozwojowych i inwestycyjnych. Strony porozumienia zobowiązały się do partnerstwa gospodarczego nastawionego na rozwijanie i transfer nowych technologii, usług i
  Na początku lipca, na terenie stoczni w Rydze (Łotwa) przeprowadzone zostały, pierwsze w świecie,testy instalacji oczyszczania spalin z okrętowych silników diesla, z wykorzystaniem hybrydowego układu składającego się z akceleratora dostarczonego
W maju br wydana została broszura “Non-power nuclear technologies and applications” (Zero-energetyczne technologie jądrowe i ich zastosowania), sygnowana przez Rumuńską Prezydencję Rady Unii Europejskiej. Broszura jest zbiorem inspirujących przykładów dobrych
W dniach  7-8 maja, w Instytucie Fraunhofera  FEP w Dreźnie, drugiej największej organizacji badawczej w Europie i trzeciej na świecie, odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele
Pierwsze robocze spotkanie w ramach realizacji projektu ARIES. W dniach 10-11 września 2018 roku odbyło się w Rydze robocze spotkanie w ramach projektu „Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego accelerator szybkichelektronów do
Miło nam poinformować, że nasza firma Biopolinex, jako członek międzynarodowego konsorcjum będzie realizować project: “Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego accelerator szybkich elektronów do oczyszczania gazów wydechowych w silnikach wysokoprężnych stosowanych w
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w ramach ścisłej współpracy z firmą Biopolinex nawiązał kontakt z władzami gminy, na terenie której mieści się oczyszczalnia ścieków, w celu realizacji projektu badawczego. Jego
Firma Biopolinex rozpoczęła realizację projektu „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej rezlizuje projekt TANGO 2 pt. „Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych”.Firma Biopolinex Sp. z o.o. podpisała umowę z ICHTJ dotyczącą ścisłej współpracy przy
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna, jako organizator Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2017” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa
Byliśmy na Global Green Hub Korea 2017 (jedna z największych konferencji na świecie dotyczących odnawialnych źródeł energii. Organizatorzy zapraszają wszystkie perspektywiczne i znaczące firmy na świecie zajmujące się zagadnieniami energii
Miło nam poinformować, że wynalazek dotyczący metody higienizacji osadów ściekowych opracowany we współpracy Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej i firmy Biopolinex uzyskał Złoty Medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS
„W dniu 29 września br. zostały opublikowane następujące rozporządzenia Rady Ministrów: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana
Przedstawiciele firmy BIOPOLINEX brali udział w konferencji NUTECH w ramach której odbyło się spotkanie projektu Accelerator Research and Innovation for European Science and Socjety – ARIES –Kraków 13-14.09.2017r. Projekt ARIES

Aktualności