Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

Konferencja – ARIES, Kraków 13-14.09.2017r.

Konferencja – ARIES, Kraków
15 kwietnia 2017

Przedstawiciele firmy BIOPOLINEX brali udział w konferencji NUTECH w ramach której odbyło się spotkanie projektu Accelerator Research and Innovation for European Science and Socjety – ARIES –Kraków 13-14.09.2017r. Projekt ARIES ma na celu opracowanie europejskiej infrastruktury akceleratorów cząstek. Projekt będzie trwał ponad cztery lata w kierunku poprawy wydajności, dostępności i trwałości akceleratorów cząstek, transferu zalet technologii do społeczeństwa oraz powiększania i integracji społeczności zajmującej się akceleratorami w Europie.Akceleratory cząstek są podstawowymi i unikatowymi narzędziami do odkrywania i zrozumienia wszechświata.Poza tą podstawową rolą akceleratory są wykorzystywane w opracowywanych nowych technologiach w takich dziedzinach jak: nauki o życiu, obrazowanie i leczenie w medycynie, naukach o materiałach,badaniach nad energią a nawet w obszarze dziedzictwa kulturowego.Tematem spotkania było zastosowanie przemysłowe i społeczne akceleratorów cząstek.Na spotkaniu prezentowana była między innymi technologia zastosowania akceleratora szybkich elektronów wraz z biogazownią w oczyszczalniach ścieków do wykorzystania potencjałuenergetycznego i nawozowego osadów ściekowych. Technologia ta została opracowania wspólne przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej i firmę Biopolinex.

https://indico.cern.ch/event/659942/

 

O nas

  1. pl
  2. en