Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

02 marca 2020
W ogólnym spojrzeniu proces technologiczny produkcji biogazu jest dość prosty. Biomasa, ze zbiornika substratu, przekazywana jest poprzez zbiornik mieszalnikowy do fermentora, a tam, w procesie fermentacji beztlenowej powstaje biogaz. Jest on następnie oczyszczany m.in. z siarkowodoru i spalany w jednostkach kogeneracyjnych (silnik i generator prądu), w wyniku czego generowana jest energia elektryczna oraz cieplna. Substraty wykorzystywane do produkcji biogazu magazynowane
12 listopada 2019
Czym są systemy FIT/FIP FIT/FIP, czyli systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wprowadzone zostały po raz pierwszy ustawą z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276). Do systemów FIT/FIP mogą przystąpić instalacje: planowane do uruchomienia, w których dotychczas nie została wytworzona energia

O nas

  1. pl
  2. en