Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

TERMOMODERNIZACJA

 

Biopolinex posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze efektywności energetycznej. Firma zajmuje się optymalizacją zużycia energii dla nowopowstałych oraz istniejących obiektów. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez przeprowadzenie szeregu zadań jak: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, stropodachu, wymianę okien, instalacji C.O., modernizację źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii jak panele solarne, pompy ciepła, czy ogniwa fotowoltaiczne.

 

Przygotowanie inwestycji rozpoczyna się na etapie przeprowadzenia audytu energetycznego określającego najkorzystniejszy wariant zadań termomodernizacyjnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii cieplnej przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywnego wykorzystania.

 

W ramach finansowania inwestycji wsparcie możemy uzyskać między innymi z:

- kredytu termomodernizacyjnego,

- Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw,

- NFOŚiGW poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. POIiŚ jest krajowym programem wspierającym gospodarkę  niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

- Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),

- oraz inne, dostępne formy finansowania.

 

Doświadczenie firmy Biopolinex Sp z o.o. daje gwarancję skuteczności w pozyskaniu środków na przeprowadzenie zadań termomodernizacyjnych.Współpracujemy z wieloma bankami, co pozwala nam zaproponować najkorzystniejsze na rynku rozwiązania finansowe. Ponadto pomagamy pozyskać dotacje na przeprowadzenie zadań termomodernizacyjnych co znacznie skraca czas zwrotu inwestycji i znacząco obniża koszty inwestycji poniesione przez inwestora.

 

Doświadczenie w branży oraz dobre rozeznanie na rynku pozwala nam zagwarantować szybkie wykonanie prac remontowo budowlanych. Współpracujemy z zaufanymi firmami wykonawczymi, dzięki czemu świetnie radzimy sobie w roli generalnego wykonawcy. Przy bardziej złożonych przedsięwzięciach możemy wyręczyć inwestora zajmując się organizacją całego procesu inwestycyjnego również od strony formalnej jako inwestor zastępczy.

 

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji polegającą na:

– przygotowaniu założeń ekonomiczno technicznych,

– wykonaniu audytu energetycznego i remontowego,

– sporządzeniu dokumentacji projektowej przy zastosowaniu rozwiązań maksymalnie optymalizujących zużycie energii,

– znalezieniu źródła finansowania, poczynając od wyboru najkorzystniejszych na rynku form finansowania jak kredyt czy pożyczka poprzez pozyskania dla inwestora dotacji lub różnego rodzaju wsparcia dla danej inwestycji,

– przeprowadzeniu inwestycji od strony wykonawczej na zasadach ustalonych z inwestorem tj. w roli generalnego wykonawcy bądź inwestora zastępczego.

 

Współpracowaliśmy z wieloma jednostkami sektora finansów publicznych, wspólnotami, gminami, prywatnymi inwestorami czy organizacjami jak Cartias. Na swoim koncie mamy wiele realizacji na terenie całego kraju.

 

OFERTA TERMOMODERNIZACJI

PO

SZKOŁA PO
SZKOŁA PRZED

PRZED

BLOK PO
BLOK PRZED
BUDYNEK PO
BUDYNEK PRZED
KAMIIENICA PO
KAMIENICA PRZED
ELEWACJA PO
ELEWACJA PRZED
KAZIMIERZ PO
KAZIMIERZ PRZED
PLEBANIA PO
PLEBANIA PRZED

O nas

  1. pl
  2. en

GALERIA WYBRANYCH REALIZACJI