Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

DEZMETAN

 

„Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej kondycjonowania substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego przy wykorzystaniu dezintegracji hydrodynamicznej i niskotemperaturowej, w innowacyjnym układzie hybrydowym.

więcej...

TANGO 2

 

„Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych.”

 

Nowa technologia będąca przedmiotem projektu TANGO 2 polega na napromieniowaniu strumienia spalin wiązką elektronów pochodzących z akceleratora, co powoduje wzbudzenie, jonizację oraz dysocjację głównych składników mieszaniny. Jako następstwo wielu procesów fizykochemicznych w reaktorze powstają wolne rodniki, jony, atomy i wtórne elektrony, które prowadzą do utlenienia szkodliwych substancji. 

więcej...

ARIES

 

„Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego  accelerator szybkichelektronów do oczyszczania gazów wydechowych w silnikach wysokoprężnych stosowanychw statkach morskich.”

 

Nowa technologia hybrydowa opiera się na koncepcji połączenia dwóch metod oczyszczania gazów spalinowych: wiązki elektronów (EB) i ulepszonego szorowania na mokro.

więcej...

PRODUKCJA MEB

 

„Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych Małych Elektrociepłowni Biometanowych.”

 

Małe biogazownie mogą się opłacać, szczególnie w przypadku zagospodarowania na własne potrzeby wytworzonego ciepła i energii elektrycznej oraz stosowania jako substratu biomasy pozyskiwanej z blisko położonego zakładu produkcyjnego lub przetwórczego.

więcej...

HIGIENIZACJA

 

„Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych”

 

Za stosowaniem osadów ściekowych w rolnictwie przemawia przyrost ilości osadów ściekowych produkowanych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie oraz zmniejszenie ilości stosowanych nawozów organicznych.

więcej...

O nas

  1. pl
  2. en
MEB
MEB