Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

GALERIA

RUSZYŁ PROJEKT HERTIS

Biopolinex, w ramach programu Horizon 2020 (Call: H2020-MG-2018-2019-2020, 2018-2020 Mobility for Growth), rozpoczął przygotowania do realizacji projektu “Hybrydowa technologia oczyszczania gazów wylotowych jako modernizacja technologii transportu międzynarodowego”. Projekt ten jest naturalną kontynuacją działań w ramach rozpoczętego wcześniej i realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, projektu ARIES. a technologia hybrydowego oczyszczania spalin została udowodniona eksperymentalnie w laboratorium ICHTJ.Zespół, który odpowiedzialny będzie za realizację projektu utworzony został przez konsorcjum 11 partnerów,z 7 krajów, reprezentujących uniwersytety, instytuty technologiczne oraz przemysł, w pełni zaangażowane od samego początku w generowanie komplementarnej wiedzy specjalistycznej, współpracy interdyscyplinarnej oraz szerokie dzielenie się wiedzą.

 

W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

1.  Rigas Tehniska Universitate / Łotwa

2.  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej / Polska

3.  European Organization for Nuclear Research / Szwajcaria

4.  Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V. / Niemcy

5.  Remontowa Shiprepair Yard S.A. / Polska

6.  ABS Europe Ltd. / Wielka Brytania

7.  Biopolinex Sp. z o.o. / Polska

8.  Stiftinga Vestlandsforsking / Norwegia

9.  KPMG Baltics / Łotwa

10.  Grimaldi Euromed SPA / Włochy

11. Ecospray Technologies S.R.L. / Włochy

 

Celem HERTIS jest opracowanie i zademonstrowanie nowatorskiej technologii hybrydowego oczyszczania gazów spalinowych, dzięki czemu europejska społeczność morska i akceleratorowa otrzyma bardzo potrzebne innowacyjne, opłacalne rozwiązanie modernizacyjne, które znacznie poprawiłoby ekologiczność istniejących flot, znaczne zmniejszenie emisji NOx, SOx i PM.

Firma Biopolinex, we współpracy z KPMG Łotwa, jako liderem, w ramach Pakietu Roboczego nr 4 projektu HERTIS, odpowiedzialna będzie za analizę ekonomicznej wykonalności instalacji oraz opłacalności jej eksploatacji.

 

Obecnie prawie wszystkie średnio- i niskoobrotowe morskie silniki wysokoprężne napędzane są ciężkim olejem opałowym o wysokiej zawartości siarki, co nieuchronnie prowadzi do powstania trzech głównych zanieczyszczeń: tlenków azotu - NOx, tlenków siarki - SOx i cząstek stałych - PM.

Z treści raportu opublikowanego w czasopiśmie UK’s Guardian wynika, że tylko jeden z największych funkcjonujących kontenerowców emituje tyle samo spalin co 50 milionów samochodów łącznie. Idąc tym tropem można więc wysunąć śmiałe stwierdzenie, iż 15 największych statków świata emituje taką ilość tlenku azotu i tlenku siarki, jaką razem wytwarza aż 760 milionów aut.

 

Transport morski odpowiada za 18 do 30 procent światowego zanieczyszczenia tlenkami azotu i przyczynia się w 9% do ogólnego zanieczyszczenia tlenkami siarki. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że statki często pływają wzdłuż brzegów, a 70 procent emisji zanieczyszczeń odbywa się nie dalej, niż 400 kilometrów od lądu.

85 procent tego zanieczyszczenia dotyczy tylko Półkuli Północnej.

James Covert z Uniwersytetu w Delawere oblicza, że w wyniku zanieczyszczeń emitowanych przez statki, na świecie umiera około 64 tys. ludzi, z czego 27 tys. w Europie.

Obecne rozwiązania technologiczne w celu obniżenia poziomów emisji nie wystarczą, aby sprostać transformacyjnym wyzwaniom w sposób innowacyjny i opłacalny.

W ramach projektu HERTIS opracowana zostanie nowatorska technologia hybrydowa oparta na koncepcji łączenia dwóch metod oczyszczania gazów spalinowych: napromieniowania za pomocą akceleratora wiązki elektronów, a następnie oczyszczania przez ulepszone proces płukania.

Ta innowacyjna, hybrydowa technologia oczyszczania gazów spalinowych będzie jednocześnie rozwiązaniem dla problemu emisji SOx, NOx
i PM w jednym procesie technologicznym, który będzie kosztował mniej, niż w przypadku korzystania z paliw o niskiej zawartości siarki lub stosowania konwencjonalnych scrubberów.

 

O PROJEKCIE

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA GAZÓW

GALERIA

CO NOWEGO

HERTIS

„Hybrydowa technologia oczyszczania gazów wylotowych jako modernizacja technologii transportu międzynarodowego”

HERTIS

Hybrydowa technologia modernizacji oczyszczania spalin w transporcie międzynarodowym

    • Przedmiotem projektu jest opracowanie kompaktowej, bezpiecznej i mobilnej jednostki do hybrydowego oczyszczania spalin, która łączy akcelerator wiązki elektronów z ulepszoną technologią płukania
    • System hybrydowy zainstalowany zostanie na statku i przetestowany zarówno podczas podróży morskiej, jak i podczas manewrowanie
w portach - demonstracja technologii w odpowiednim środowisku (TRL6)
    • Nowa technologia pozwoli osiągnąć redukcję SOx ≤ 6 g / kWh jako SO2 i NOx ≤ 1,96 g / kWh jako NO2 - a zatem przekroczenie najbardziej rygorystycznych aktualnych wymagań legislacyjnych. Emisja PM nie powinna przekraczać 0,20 g / kWh.

 

Celem projektu HERTIS jest opracowanie, zademonstrowanie i zatwierdzenie nowej technologii modernizacji hybrydowego oczyszczania spalin, udostępnienie europejskiej społeczności morskiej bardzo potrzebnego innowacyjnego, opłacalnego rozwiązania, które znacznie poprawiłoby efektywność w zakresie ochrony środowiska przez eksploatowane floty, znacznie zmniejszając emisje NOx, SOx, PM i LZO (w tym WWA).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu HERTIS lider projektu przygotował ulotkę informacyjną, która zawiera zbiór podstawowych informacji na temat nowej technologii.

 

Technologia określana akronimem HERTIS to nowa, hybrydowa technologia modernizacji oczyszczania spalin w morskim transporcie międzynarodowym.Jest to pierwsze w historii zastosowanie technologii akcelaracyjnej na statku morskim.

 

Działania innowacyjne w ramach tematu LC-MG-1-8-2019, programu Horyzont 2020 - Mobilność na rzecz wzrostu:

    • rozwiązanie jednego z najpilniejszych problemów branży transportowej - jej emisje morskie na dużą skalę,

    • pojedyncza i opłacalna technologia, która jednocześnie pozwala wyeliminować SOx, NOx, pyły PM oraz lotne związki organiczne obecne
w gazach spalinowych statku,

    • skuteczność technologii została niedawno potwierdzona w ramach projektu ARIES Proof of the Concept,

    • wsparcie dla europejskiego sektora morskiego w odzyskaniu przewagi konkurencyjnej i zwiększanie wpływu na handel morski w skali globalnej

 

HERTIS łączy określone laboratoria naukowe Europy Zachodniej z dynamicznym przemysłem morskim Europy Południowej i prężnie działającymi instytutami badawczymi Europy Północno-Wschodniej.To bezprecedensowe, prawdziwie europejskie, ponadnarodowe
i multidyscyplinarne przedsięwzięcie, łączące wspólnoty morskie i producentów akceleratorów cząstek w ramach badań naukowych:

    • wspólne przedsięwzięcie 12 partnerów z 8 krajów europejskich,
    • wiodące światowe organizacje badawcze - CERN i Fraunhofer FEP w silnym ogólnoeuropejskim partnerstwie z INCT, Politechniką w Rydze
i Uniwersytetem w Tartu,
    • główni gracze branży żeglugowej - Grimaldi Group, American Bureau of Shipping, holding Remontowa i Ecospray
    • wykonalność ekonomiczna i uzasadnienie biznesowe zostaną bezstronnie ocenione przez wiodącego eksperta biznesowego KPMG wspieranego przez Biopolinex
    • ekspertyzy i obiektywna ocena wpływu na środowisko są zapewnione przez Western Norway Research Instytut
    • wspierane przez kluczowych interesariuszy: społeczności TIARA i ARIES, EC, IT CG oraz producentów scrubberów

        

Podstawowe informacje o projekcie:

 

Całkowity budżet na 4 lata: 6 131 418 EUR

Wnioskowany wkład UE: 5 027 620 EUR

Wsparcie branżowe: 486 275 EUR

Współfinansowanie Fraunhofer FEP i INCT: 633 865 EUR

O nas

  1. pl
  2. en