Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

GALERIA REALIZACJI

Nasze wybrane projekty.

REFERENCJE

 

O dorobku firmy świadczą liczne listy referencyjne otrzymane od zleceniodawców, wśród których są :

– organy samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Bychawa, gdzie firma Biopolinex przeprowadziła audyty energetyczne i wykonała projekty budowlane dla sześciu obiektów użyteczności publicznej oraz przygotowała wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia dla NFOŚiGW, które zostały pozytywnie rozpatrzone;

– instytucje kościelne, np. opracowanie audytów oświetleniowych i energetycznych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla siedmiu budynków należących do Kurii Metropolitalnej w Lublinie;

– przedsiębiorstwa komunalne, m.in. MZK Sp. z o.o. w Zamościu – audyt energetyczny i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z kosztorysami i przedmiarami robót dla budynku usługowo naprawczego;

– prywatni inwestorzy, np. firma „LACH-US” P.H.U., dla której firma Biopolinex przeprowadziła rozbudowę i termomodernizację istniejących budynków gastronomiczno – hotelowych „Lachówka” w Świdniku, począwszy od opracowania wstępnej analizy ekonomicznej, poprzez audyt energetyczny oraz wykonanie dokumentacji projektowej, aż po generalne wykonawstwo.

 

Przytoczone rekomendacje potwierdzają, iż posiadany potencjał oraz zdobyte w dotychczasowej działalności firmy Biopolinex doświadczenia projektowe i wykonawcze zapewniają sprawny przebieg realizacji projektu.

O nas

  1. pl
  2. en