Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

BIOGAZOWNIE

 

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o budowie biogazowni jest żmudny proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów. Kolejnym etapem jest realizacja inwestycji, jej uruchomienie i przekazanie inwestorowi. Cały ten proces wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Nasza firma dysponuje takim potencjałem. Gotowi jesteśmy szybko i sprawnie przeprowadzić całą procedurę inwestycyjną.
W ramach tego działania oferujemy:

1. Wstępna analiza opłacalności inwestycji. Wypełnij formularz z podstawowymi informacjami, lub wyślij do nas wiadomość  korzystając

z formularza na końcu strony.

 

2. Zebranie pełnych danych i niezbędnych informacji o inwestycji.

3. Opracowanie wstępnych założeń techniczno-ekonomicznych.

4. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla realizowanej inwestycji:

- zarys projektu

- opracowanie biznesplanu wraz z analizą ekonomiczną

- znalezienie źródeł finansowania inwestycji, wypracowanie stosownych umów dofinansowania lub kredytowania bankowego oraz
koordynowanie tych działań

- przygotowanie karty informacyjnej

- uzyskanie warunków zabudowy

- uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli jest wymagane)

- przygotowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami

- opracowanie kosztorysu

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- uzgodnienie i zawarcie umów z dostawcami technologii,

- uzgodnienie i zawarcie umów z wykonawcami i podwykonawcami,

- uzgodnienie i zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła oraz gazu.

 

5. Realizacja inwestycji:

- zgłoszenie budowy

- zapewnienie nadzoru budowlanego,

- monitoring podwykonawców realizujących zlecenia,

- bieżąca kontrola kosztów prowadzonej inwestycji.

6. Przeprowadzenie odbiorów technicznych.

7. Rozruch instalacji.

8. Przekazanie inwestycji inwestorowi.

O nas

  1. pl
  2. en