Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

DORADZTWO I KONSULTING

 

Opracowywania strategii promocyjnych dla firm i instytucji.

Opracowanie strategii marketingowych dla firm i instytucji.

Przygotowanie specjalistycznych wydawnictw i folderów.

Przygotowanie i uruchomienie witryn internetowych promujących przedsięwzięcia.

Organizowanie zajęć edukacyjno – szkoleniowych.

Przygotowanie i prowadzenie akcji promujących OZE.

Opracowanie biznesplanu.

Opracowanie studium wykonalności.

Opracowanie wniosków aplikacyjnych do Funduszy Unijnych.

Analiza rynku.

Analiza ekonomiczna.

Wskazanie źródeł finansowania inwestycji oraz przygotowanie strategii ich pozyskiwania.

O nas

  1. pl
  2. en