Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

GALERIA

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2018„Zaprojektowanie i wykonanie elementów służących do budowy prototypu instalacji wytwarzania biogazu.”

Do pobrania: Formularz oferty | Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie: Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonej procedury wyboru na zaprojektowanie i wykonanie elementów służących do budowy prototypu instalacji wytwarzania biogazu – ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1106011 został wybrany wykonawca:„KONSMET” Grzegorz Pryszcz ul. Koncertowa 5A/28 20-843 Lublin NIP: 7121600719 Oferta wpłynęła 30.04.2018 Wartość oferty: 780 000 zł

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2019„Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów urządzeń do dezintegracji hydrodynamicznej oraz dezintegracji niskotemperaturowej składników biomasy.”

Do pobrania: Formularz oferty | Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie: Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonej procedury wyboru na zaprojektowanie i wykonanie elementów urządzeń do dezintegracji hydrodynamicznej oraz dezintegracji niskotemperaturowej składników biomasy (ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1195614) został wybrany wykonawca: "PROPOS" Spółka z o.o., ul. Wyżynna 29/24, NIP: 9462230331.

Oferta wpłynęła 17.09.2019. Łączna wartość oferty: 330 000 zł netto

ZAPYTANIA OFERTOWE

O PROJEKCIE

„Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”

W ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Nr umowy: POIR.04.01.02-00-0022/17-00Projekt realizowany jest przez konsorcjum którego członkami są:

1. Politechnika Gdańska – lider konsorcjum 2. Politechnika Warszawska 3. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 4. Biopolinex Sp. z o.o.

Projekt realizowany będzie od 1.01.2018 do 31.12.2020

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej kondycjonowania substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego przy wykorzystaniu dezintegracji hydrodynamicznej i niskotemperaturowej, w innowacyjnym układzie hybrydowym.

Jak dotąd procesy te oddzielnie były stosowane do obróbki osadu nadmiernego powstającego w oczyszczalniach ścieków. Proponowana technologia jest dedykowana zarówno do wdrożenia w biogazowniach rolniczych jak i w oczyszczalniach ścieków (biogazownie komunalne). Zwiększenie biodostępności substratów kofermentacji metanowej przyczyni się do wzrostu produkcji biogazu, poprawy własności reologicznych pofermentu, poprawy skuteczności odwadniania osadów, zmniejszenia ilości pofermentu wymagającego dalszego zagospodarowania. Poprzez zastosowanie technologii dezintegracji osiągnie się poprawę bilansu energii i rentowności biogazowni. Dezintegracja substratów ma również wpływ na jakość cieczy osadowej powstającej w procesie odwadniania, co wpływa na podejście związane z jej dalszą obróbką.

Zagadnienie oczyszczania odcieków z pofermentu oraz odzysku z nich azotu i fosforu w formie struwitu stanowi dopełnienie wiedzy niezbędnej użytkownikowi proponowanej technologii. Badania dezintegracji, fermentacji oraz oczyszczania odcieków będą realizowane

w skali laboratoryjnej, a następnie weryfikowane w pełnej skali w układzie prototypowym. Docelowo mobilny węzeł dezintegracji może być zastosowany jako produkt testowy w dużych obiektach lub jako produkt do bezpośredniego zainstalowania w obiektach mniejszych.

Na każdym etapie układ będzie kompleksowo analizowany i optymalizowany za pomocą modelu komputerowego, a o wyborze rozwiązań będzie decydować spełnienie kryteriów technologicznych, energetycznych i ekonomicznych. Model symulacyjny uzupełniony o analizę środowiskową stworzy zaawansowane narzędzie oceny stanowiące nowość zarówno w biogazowniach rolniczych jak i komunalnych.

 

DEZMETAN

„Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”

O PROJEKCIE

ZAPYTANIA OFERTOWE

GALERIA

CO NOWEGO

O nas

  1. pl
  2. en