Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

AUDYT ENERGETYCZNY

 

Audyt energetyczny stanowi opracowanie, w którym przeprowadza się analizę stanu zużycia energii, a następnie określa się jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, ażeby zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Ocenia się też na ile wprowadzenie tych zmian i ulepszeń jest opłacalne.

Audyt energetyczny jest zgodny z wymaganiami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”, które zostało zmienione „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

  • właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcie decyzji o celowości termomodernizacji,
  • instytucji finansującej inwestycję termomodernizacyjną jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie.

Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego. Jest też podstawą do weryfikacji mocy zamówionej, gdyż obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego. Pozytywnie zweryfikowany audyt jest niezbędny (wraz z uwiarygodnieniem zdolności kredytowej klienta) do udzielenia kredytu, którego spłata następuje częściowo dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania.

Audyt energetyczny obejmuje swoim zakresem:

  • ocenę aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji,
  • określenie charakterystyki energetycznej budynku,
  • wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • ocenę ekonomiczna wybranego wariantu.
 
 

O nas

  1. pl
  2. en