Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

Biopolinex sp. z o.o. nawiązała współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

12 maja 2021

Współpraca polegać będzie na wspólnej realizacji przedsięwzięć w zakresie projektów badawczych, rozwojowych i inwestycyjnych.
Strony porozumienia zobowiązały się do partnerstwa gospodarczego nastawionego na rozwijanie i transfer nowych technologii, usług i produktów w szczególności w zakresie rozwijania zadań związanych z projektowaniem urządzeń do szybkich, dokładnych pomiarów występowania związków negatywnie oddziaływujących na środowisko. Biopolinex będzie uczestniczył w testach pilotażowych związanych
z projektem „GreenFluidics” . Jest to zadanie związane z zaprojektowaniem oraz budową nowego urządzenia mikroprzepływowego do monitoringu i analityki zanieczyszczeń w środowisku.

 

   www.us.edu.pl

O nas

  1. pl
  2. en