Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

Od badań laboratoryjnych do zastosowania w przemyśle

01 sierpnia 2019

 

Na początku lipca, na terenie stoczni w Rydze (Łotwa) przeprowadzone zostały, pierwsze w świecie,testy instalacji oczyszczania spalin
z okrętowych silników diesla, z wykorzystaniem hybrydowego układu składającego się z akceleratora dostarczonego przez Instytut Fraunhofera (Niemcy) oraz scrubbera, wykonanego, na podstawie danych i wytycznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej ,przez Biopolinex Sp. z o.o.

 

Testy skuteczności instalacji, będące jednym z kluczowych etapów w realizacji międzynarodowego projektu H2020 ARIES („Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego  akcelerator szybkich elektronów do oczyszczania gazów wydechowych w silnikach wysokoprężnych stosowanych w statkach morskich.” prowadzone były przy współpracy instytucji z trzech państw: Polski (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Biopolinex, Niemiec (Instytut Fraunhofera) i Łotwy (Politechnika w Rydze) a koordynowane przez CERN Szwajcaria.

 

Pomimo trudnych warunków pracy i napiętych terminów projekt okazał się ogromnym sukcesem. Od razu po uruchomieniu instalacja pilotowa pracowała poprawnie pozwalając na uzyskanie wysokiego stopnia usunięcia zanieczyszczeń. Udowodniło to możliwość integracji akceleratora z absorberem w warunkach rzeczywistych. Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania następnego etapu prac wdrożeniowych technologii hybrydowej – budowy instalacji pilotowej na pokładzie statku.

 

Wdrożone w praktyce rozwiązanie jest wynikiem prac prowadzonych w IChTJ w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Tango 2 “Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych” i jest chronione przez polskie oraz europejskie zgłoszenie patentowe.

 

O nas

  1. pl
  2. en