Dezmetan pasek - Dezmetan

Dezmetan

"Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji"

O projekcie


„Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”

W ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Nr umowy: POIR.04.01.02-00-0022/17-00.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum którego członkami są:
  1. Politechnika Gdańska – lider konsorcjum
  2. Politechnika Warszawska
  3. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  4. Biopolinex Sp. z o.o.
Projekt realizowany będzie od 1.01.2018 do 31.12.2020.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej kondycjonowania substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego przy wykorzystaniu dezintegracji hydrodynamicznej i niskotemperaturowej, w innowacyjnym układzie hybrydowym.

Jak dotąd procesy te oddzielnie były stosowane do obróbki osadu nadmiernego powstającego w oczyszczalniach ścieków. Proponowana technologia jest dedykowana zarówno do wdrożenia w biogazowniach rolniczych jak i w oczyszczalniach ścieków (biogazownie komunalne). Zwiększenie biodostępności substratów kofermentacji metanowej przyczyni się do wzrostu produkcji biogazu, poprawy własności reologicznych pofermentu, poprawy skuteczności odwadniania osadów, zmniejszenia ilości pofermentu wymagającego dalszego zagospodarowania. Poprzez zastosowanie technologii dezintegracji osiągnie się poprawę bilansu energii i rentowności biogazowni. Dezintegracja substratów ma również wpływ na jakość cieczy osadowej powstającej w procesie odwadniania, co wpływa na podejście związane z jej dalszą obróbką.

Zagadnienie oczyszczania odcieków z pofermentu oraz odzysku z nich azotu i fosforu w formie struwitu stanowi dopełnienie wiedzy niezbędnej użytkownikowi proponowanej technologii. Badania dezintegracji, fermentacji oraz oczyszczania odcieków będą realizowane w skali laboratoryjnej, a następnie weryfikowane w pełnej skali w układzie prototypowym. Docelowo mobilny węzeł dezintegracji może być zastosowany jako produkt testowy w dużych obiektach lub jako produkt do bezpośredniego zainstalowania w obiektach mniejszych.

Na każdym etapie układ będzie kompleksowo analizowany i optymalizowany za pomocą modelu komputerowego, a o wyborze rozwiązań będzie decydować spełnienie kryteriów technologicznych, energetycznych i ekonomicznych. Model symulacyjny uzupełniony o analizę środowiskową stworzy zaawansowane narzędzie oceny stanowiące nowość zarówno w biogazowniach rolniczych jak i komunalnych.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 01/2018 „Zaprojektowanie i wykonanie elementów służących do budowy prototypu instalacji wytwarzania biogazu.”
Do pobrania: Formularz oferty | Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie: Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonej procedury wyboru na zaprojektowanie i wykonanie elementów służących do budowy prototypu instalacji wytwarzania biogazu – ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1106011 został wybrany wykonawca:„KONSMET” Grzegorz Pryszcz ul. Koncertowa 5A/28 20-843 Lublin NIP: 7121600719.
Oferta wpłynęła 30.04.2018 Wartość oferty: 780 000 zł.

Zapytanie ofertowe nr 02/2019 „Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów urządzeń do dezintegracji hydrodynamicznej oraz dezintegracji niskotemperaturowej składników biomasy.”
Do pobrania: Formularz oferty | Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie: Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonej procedury wyboru na zaprojektowanie i wykonanie elementów urządzeń do dezintegracji hydrodynamicznej oraz dezintegracji niskotemperaturowej składników biomasy (ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1195614) został wybrany wykonawca: "PROPOS" Spółka z o.o., ul. Wyżynna 29/24, NIP: 9462230331.
Oferta wpłynęła 17.09.2019. Łączna wartość oferty: 330 000 zł netto.

Galeria

logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

  • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja