Biogazownie

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o budowie biogazowni jest żmudny proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów. Kolejnym etapem jest realizacja inwestycji, jej uruchomienie i przekazanie inwestorowi. Cały ten proces wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Nasza firma dysponuje takim potencjałem. Gotowi jesteśmy szybko i sprawnie przeprowadzić całą procedurę inwestycyjną.

W ramach tego działania oferujemy:

 1. Wstępna analiza opłacalności inwestycji. Wypełnij formularz z podstawowymi informacjami, lub wyślij do nas wiadomość korzystając z formularza na końcu strony.
 2. Zebranie pełnych danych i niezbędnych informacji o inwestycji.
 3. Opracowanie wstępnych założeń techniczno-ekonomicznych.
 4. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla realizowanej inwestycji:
  • zarys projektu
  • opracowanie biznesplanu wraz z analizą ekonomiczną
  • znalezienie źródeł finansowania inwestycji, wypracowanie stosownych umów dofinansowania lub kredytowania bankowego oraz koordynowanie tych działań
  • przygotowanie karty informacyjnej
  • uzyskanie warunków zabudowy
  • uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli jest wymagane)
  • przygotowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami
  • opracowanie kosztorysu
  • uzyskanie pozwolenia na budowę
  • uzgodnienie i zawarcie umów z dostawcami technologii
  • uzgodnienie i zawarcie umów z wykonawcami i podwykonawcami
  • uzgodnienie i zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła oraz gazu
 5. Realizacja inwestycji:
  • zgłoszenie budowy
  • zapewnienie nadzoru budowlanego
  • monitoring podwykonawców realizujących zlecenia
  • bieżąca kontrola kosztów prowadzonej inwestycji
 6. Przeprowadzenie odbiorów technicznych.
 7. Rozruch instalacji.
 8. Przekazanie inwestycji inwestorowi.
logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

 • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja