O nas

Biopolinex jest firmą, której domeną działania są energooszczędność, racjonalne wykorzystanie energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Biopolinex jest firmą, która prowadzi aktywnie działalność badawczo rozwojową, inicjując, współpracując i realizując projekty badawcze i wdrożeniowe.

Biopolinex zajmuje się w sposób kompleksowy obsługą inwestycji w zakresie prac remontowych i budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem robót termomodernizacyjnych. Proces obejmuje przeprowadzenie audytów remontowych i energetycznych oraz wykonawstwo. Firma zapewnia wsparcie już na etapie podejmowania decyzji dotyczących ogólnego zarysu planowanej inwestycji, przez jej projektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, aż do wykonania inwestycji „pod klucz”. W obszarze tym zrealizowano szereg inwestycji termomodernizacyjnych budynków w Lublinie, Warszawie, Radomiu, Puławach oraz innych miejscowościach. W tym obszarze działania Biopolinex aktywnie wkracza na rynek ukraiński.

Biopolinex wykonuje audyty energetyczne przedsiębiorstw, skierowane przede wszystkim do dużych firm, zawierające szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Biopolinex buduje na bazie posiadanych praw do patentu, tzw. „instalacji MEB” (Małe Elektrociepłownie Biometanowe), które są idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych, przetwórni, mleczarni, producentów trzody chlewnej i bydła oraz innych posiadających zasoby biomasy. Spółka oferuje budowę instalacji biogazowych o niskich mocach energetycznych dostosowanych do potrzeb inwestora.

Biopolinex wdraża nowe technologie biogazowe skierowane do oczyszczalni ścieków komunalnych, które są dużym dostarczycielem biomasy w postaci wytwarzanych osadów, stąd firma Biopolinexwykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie i we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej zajmuje się opracowywaniem nowych rozwiązań dla tego sektora gospodarki. Obecnie oczyszczanie ponoszą koszty z tytułu przetwarzania i utylizacji ścieków – osadów ściekowych. Oferowana technologia umożliwia osiąganie przychodów z przetwarzania ścieków. Firma jest współautorem tego rozwiązania.

Biopolinex wykorzystuje wiedzę i doświadczenie swoich pracowników i współpracowników przy świadczeniu usług w zakresie doradztwa i konsultingu.

logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

  • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja