Referencje

O dorobku firmy świadczą liczne listy referencyjne otrzymane od zleceniodawców, wśród których są:

  • organy samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Bychawa, gdzie firma Biopolinex przeprowadziła audyty energetyczne i wykonała projekty budowlane dla sześciu obiektów użyteczności publicznej oraz przygotowała wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia dla NFOŚiGW, które zostały pozytywnie rozpatrzone;
  • instytucje kościelne, np. opracowanie audytów oświetleniowych i energetycznych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla siedmiu budynków należących do Kurii Metropolitalnej w Lublinie;
  • przedsiębiorstwa komunalne, m.in. MZK Sp. z o.o. w Zamościu – audyt energetyczny i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z kosztorysami i przedmiarami robót dla budynku usługowo naprawczego;
  • prywatni inwestorzy, np. firma „LACH-US” P.H.U., dla której firma Biopolinex przeprowadziła rozbudowę i termomodernizację istniejących budynków gastronomiczno – hotelowych „Lachówka” w Świdniku, począwszy od opracowania wstępnej analizy ekonomicznej, poprzez audyt energetyczny oraz wykonanie dokumentacji projektowej, aż po generalne wykonawstwo.

Przytoczone rekomendacje potwierdzają, iż posiadany potencjał oraz zdobyte w dotychczasowej działalności firmy Biopolinex doświadczenia projektowe i wykonawcze zapewniają sprawny przebieg realizacji projektu.

logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

  • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja