Aries pasek - Aries

Aries

"Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego akcelerator szybkich elektronów do oczyszczania gazów wydechowych w silnikach wysokoprężnych stosowanych w statkach morskich"

O projekcie


Zanieczyszczenie powietrza jest ważną kwestią w dzisiejszym społeczeństwie, a ludzie żyjący w dużych miastach są najbardziej narażeni na szkody. Pomimo faktu, że jakość powietrza uległa znacznej poprawie w porównaniu z ubiegłym stuleciem, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu instalacji kontroli zanieczyszczeń w kotłach energetycznych na paliwa kopalne, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Ostatnio pojawiły się poważne obawy dotyczące zanieczyszczeń ze źródeł morskich, które obecnie wykorzystują niskojakościowe oleje napędowe. W rezultacie projekty badawczo-rozwojowe koncentrowały się w dużej mierze na tworzeniu opłacalnej technologii, która może usuwać gazy o wysokim poziomie wydajności.

Spaliny z silników morskich mogą zawierać azot, tlen, dwutlenek węgla i parę wodną, ​​a także tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, różne węglowodory i złożone cząstki stałe. Transport morski zwykle wykorzystuje ciężki olej opałowy (HFO) o wysokiej zawartości siarki, co naturalnie prowadzi do trzech głównych formacji zanieczyszczeń pochodzących z żeglugi: tlenków azotu (NOX), tlenków siarki (SOX) i cząstek stałych (PM). Około 15% globalnych emisji NOX i 5-8% emisji SOX przypada na statki oceaniczne. Dlatego konieczne jest zastosowanie metody oczyszczania gazu przed uwolnieniem ich do atmosfery.

Jak donosi brytyjski „The Guardian”, największymi trucicielami na świecie mogą być kontenerowce. Zdaniem naukowców, którzy bliżej przyjrzeli się tym statkom i temu, co wypuszczają, kontenerowce są odpowiedzialne za emisję znacznych ilości substancji kancerogennych powodujących raka lub będących sprawcami astmy.Jeden duży kontenerowiec wytwarza tyle trujących związków w ciągu roku ile 50 milionów samochodów.Paliwo zużywane przez 90 tysięcy statków handlowych pływających po świecie zawiera z kolei 2 tysiące razy więcej siarki, niż diesel wlewany do samochodów. Specjaliści przeanalizowali skrupulatnie dane techniczne statków, a właściwie wielkości ich silników oraz jakości paliwa, którym są tankowane.Najnowsze samochody, które przejeżdżają 15 tysięcy kilometrów rocznie emitują w tym czasie 101 gramów tlenków siarki. Największe na świecie silniki okrętowe podczas 280 dniowego rejsu potrafią wyemitować nawet 5200 ton tlenków siarki.

Firma Biopolinex, jako członek konsorcjum, czynnie uczestniczy w projekcie, którego rezultatem ma być nowa, wysokowydajna instalacja do oczyszczania spalin.Nowa technologia hybrydowa opiera się na koncepcji połączenia dwóch metod oczyszczania gazów spalinowych: wiązki elektronów (EB) i ulepszonego płukania w tzw. skruberze. Ta technologia hybrydowa stanowi ogromny potencjał, z którym wiązane są nadzieje na rozwiązanie pojawiających się problemów przemysłu morskiego, chociaż technologia ta nadal wymaga badań. Biorąc pod uwagę wszystkie jej zalety, w porównaniu z innymi dostępnymi metodami, technologia hybrydowa może stać się obiecującą i oszczędną opcją na przyszłym rynku morskim.Projekt realizowany w ramach konsorcjum ARIES jest multidyscyplinarny i wielobranżowy, angażuje zespół ważnych interesariuszy, jak wskazano poniżej.

W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą:
 1. Institute of Nuclear Chemistry and Technology – INCT (Warsaw, Poland)
 2. The European Organization for Nuclear Research – CERN (Geneva, Switzerland)
 3. Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology – FEP (Dresden, Germany)
 4. The University of Huddersfield, Accelerator Applications Group – UH (Huddersfield, UK)
 5. ebeam Technologies Europe – ebeam (Flamatt, Switzerland)
 6. Remontowa Marine Design – Remontowa (Gdansk, Poland)
 7. Milgravja Tehnoloģiskais Parks – Riga Ship Yard – RKB (Riga, Latvia)
 8. BIOPOLINEX Sp. z o.o. (Lublin, Poland)
Projekt jest wspierany przez:
 1. Italian Coast Guard – ITCG (Genova, Italy)
 2. American Bureau of Shipping – ABS (Houston, USA)
 3. DNV GL (Oslo, Norway)
Nowa technologia hybrydowa, która łączy wiązkę elektronów z metodami płukania na mokro o zmniejszonych wymiarach, może stanowić odpowiedź na redukcję emisji w przemyśle żeglugi morskiej.Uwzględnia ona dwa główne etapy:
 1. utlenianie SO2 i NOx podczas napromieniowania wilgotnych gazów wiązką elektronów z akceleratora
 2. absorpcja produktów zanieczyszczenia w roztworze wodnym.
Taka koncepcja ma na celu zwiększenie korzyści i zminimalizowanie ograniczeń każdej technologii i osiągnięcie jednoczesnego usunięcia obu zanieczyszczeń (niska skuteczność usuwania przy czyszczeniu gazów spalinowych o wysokim stężeniu SO2 i Nox, przy zastosowaniu jedynie EB i niskiej wydajności usuwania NOx przy absorpcji itp.). Zanieczyszczenia organiczne (VOC, PAH) mogą być również zniszczone w plaźmie formowanej w reakcji EB.Jako roztwór płuczący stosuje się słoną wodę, łatwo dostępną dla przemysłu morskiego, z dodatkiem utleniacza o ograniczonym stężeniu do wypłukiwania produktów reakcji spalania.

Co nowego?


Ostatnie spotkanie zespołu roboczego miało miejsce w dniach 7-8 maja 2019 roku, w w którym uczestniczyli przedstawicieleInstytutu Chemii I Techniki Jądrowej, CERN, Instytutu Fraunhofera FEP, Remontowa Marine Design, MilgravjaTehnoloģiskais Parks – Riga Ship Yard oraz Biopolinex.

logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

 • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja