Aktualności

Od badań laboratoryjnych do zastosowania w przemyśle

Na początku lipca, na terenie stoczni w Rydze (Łotwa) przeprowadzone zostały, pierwsze w świecie testy instalacji oczyszczania spalin z okrętowych silników diesla z wykorzystaniem hybrydowego układu składającego się z akceleratora dostarczonego przez Instytut Fraunhofera (Niemcy) oraz scrubbera wykonanego na podstawie danych i wytycznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przez Biopolinex Sp. z o.o.

Testy skuteczności instalacji, będące jednym z kluczowych etapów w realizacji międzynarodowego projektu H2020 ARIES („Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego akcelerator szybkich elektronów do oczyszczania gazów wydechowych w silnikach wysokoprężnych stosowanych w statkach morskich.” prowadzone były przy współpracy instytucji z trzech państw: Polski (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Biopolinex, Niemiec (Instytut Fraunhofera) i Łotwy (Politechnika w Rydze) a koordynowane przez CERN Szwajcaria.

Pomimo trudnych warunków pracy i napiętych terminów projekt okazał się ogromnym sukcesem. Od razu po uruchomieniu instalacja pilotowa pracowała poprawnie pozwalając na uzyskanie wysokiego stopnia usunięcia zanieczyszczeń. Udowodniło to możliwość integracji akceleratora z absorberem w warunkach rzeczywistych. Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania następnego etapu prac wdrożeniowych technologii hybrydowej – budowy instalacji pilotowej na pokładzie statku.

Wdrożone w praktyce rozwiązanie jest wynikiem prac prowadzonych w IChTJ w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Tango 2 “Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych” i jest chronione przez polskie oraz europejskie zgłoszenie patentowe.

Galeria

logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

  • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja