Search

Categories

  • Brak kategorii

O firmie

Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą prężnie działającą na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, zajmującą się obsługą inwestycji w sposób kompleksowy. Nasze działania zaczynają się już na etapie doradztwa przy podejmowaniu decyzji dotyczących ogólnego zarysu planowanej instalacji przez projektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, aż do wykonania biogazowni „pod klucz”. Poszukując nowych, wydajnych rozwiązań opracowaliśmy produkt opierający się na innowacyjnym patencie wytwarzania paliwa gazowego, produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

MEB czyli Mała Elektrociepłownia Biometanowa to idealne rozwiązanie dla gospodarstw rolnych, przetwórni, mleczarni, tartaków oraz wszelkich zakładów przemysłowych. Zachowując formułę klasycznej biogazowni, przy zastosowaniu kilku modyfikacji, możemy obniżyć ilość biomasy potrzebnej dla osiągnięcia tych samych mocy, co w przypadku konkurencyjnych obiektów. To w połączeniu z większą wydajnością biogazu o zawartości ponad 70% metanu w biogazie, pozwala dużo efektywniej wykorzystać dostępne zasoby biomasy.

Korzystając z możliwości technicznych stworzonych przez opracowania patentowe firma Biopolinex uzyskała produkt, który w żaden sposób nie jest uciążliwy dla środowiska i najbliższego otoczenia. Przykładem takiej inwestycji może być zaprojektowana instalacja MEB 64, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu hotelowo-gastronomicznego.