Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

Teraz czekamy ….

10 maja 2019

W dniach  7-8 maja, w Instytucie Fraunhofera  FEP w Dreźnie, drugiej największej organizacji badawczej w Europie i trzeciej na świecie, odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, CERN, Instytutu Fraunhofera,  Remontowa Marine Design, Milgravja Tehnoloģiskais Parks – Riga Ship Yard oraz Biopolinex.Omówione zostały postępy prac w realizacji projektu ARIES oraz uzgodnione zostały działania niezbędne do realizacji na kolejnych etapach przedsięwzięcia, tj.:

1. koncepcyjna instalacja wykorzystująca akcelerator wiązki elektronów do skutecznego oczyszczania gazów spalinowych z silników Diesla.

2.  potwierdzenie wykonalności z technicznego puntu widzenia, w symulowanym środowisku statku.

3.  Wykazanie, że nowa technologia jest w stanie usunąć wymagane ilości SOx i Nox.

4.  Zapewnienie potencjalnemu właścicielowi statku realistycznego zobrazowania kosztów technologii.

5.  Pełne zaangażowanie i dokładny obieg informacji w trakcie realizacji powierzonych zadań.

więcej o projekcie ARIES...

 

 


Jednocześnie, korzystając z obecności przedstawicieli podmiotów, które występują w konsorcjum realizującym projekt “Hybrydowa technologia oczyszczania gazów wylotowych jako modernizacja technologii transportu międzynarodowego”, w ramach tego samego spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane z realizacją tego projektu, oznaczonego akronimem HERTIS.

Założenia przyjęte na wstępnym etapie są blisko związane z celami, jakie niosą ze sobą rezultaty projektu ARIES, a mianowicie wdrożenie nowej, wydajnej i opłacalnej technologii ograniczania emisji zanieczyszczeń w międzynarodowym transporcie morskim.

więcej o projekcie HERTIS...

 

 

O nas

  1. pl
  2. en