GALERIA PROJEKTU

ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

Zanieczyszczenie powietrza jest ważną kwestią w dzisiejszym społeczeństwie, a ludzie żyjący w dużych miastach są najbardziej narażeni na szkody. Pomimo faktu, że jakość powietrza uległa znacznej poprawie w porównaniu z ubiegłym stuleciem, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu instalacji kontroli zanieczyszczeń w kotłach energetycznych na paliwa kopalne,wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Ostatnio pojawiły się poważne obawy dotyczące zanieczyszczeń ze źródeł morskich, które obecnie wykorzystują niskojakościowe oleje napędowe. W rezultacie projekty badawczo-rozwojowe koncentrowały się w dużej mierze na tworzeniu opłacalnej technologii, która może usuwać gazy o wysokim poziomie wydajności.

Spaliny z silników morskich mogą zawierać azot, tlen, dwutlenek węgla i parę wodną, a także tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, różne węglowodory i złożone cząstki stałe. Transport morski zwykle wykorzystuje ciężki olej opałowy (HFO) o wysokiej zawartości siarki, co naturalnie prowadzi do trzech głównych formacji zanieczyszczeń pochodzących z żeglugi:tlenków azotu (NOX ), tlenków siarki (SOX

) i cząstek stałych (PM). Około 15% globalnych emisji NOX i 5-8% emisji SOX przypada na statki oceaniczne. Dlatego konieczne jest zastosowanie metody oczyszczania gazu przed uwolnieniem ich do atmosfery.

 

Firma Biopolinex, jako członek konsorcjum, czynnie uczestniczy w projekcie, którego rezultatem ma być nowa,wysokowydajna instalacja do oczyszczania spalin.Nowa technologia hybrydowa opiera się na koncepcji połączenia dwóch metod oczyszczania gazów spalinowych: wiązki elektronów (EB) i ulepszonego szorowania na mokro. Ta technologia hybrydowa ma ogromny potencjał, aby rozwiązać pojawiający się problem przemysłu morskiego, chociaż nadal wymaga badań. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety technologii w porównaniu z innymi dostępnymi metodami, technologia hybrydowa może stać się obiecującą i oszczędną opcją na przyszłym rynku morskim.

Jest to multidyscyplinarny i wielobranżowy projekt angażujący ważnych interesariuszy, jak wskazano poniżej.

 

W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą:

1. Institute of Nuclear Chemistry and Technology – INCT (Warsaw, Poland)

2. The European Organization for Nuclear Research – CERN (Geneva, Switzerland)

3. Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology – FEP (Dresden, Germany)

4. The University of Huddersfield, Accelerator Applications Group – UH (Huddersfield, UK).

5. ebeam Technologies Europe – ebeam (Flamatt, Switzerland)

6. Remontowa Marine Design – Remontowa (Gdansk, Poland)

7. Milgravja Tehnoloģiskais Parks – Riga Ship Yard – RKB (Riga, Latvia)

8. BIOPOLINEX Sp. z o.o. (Lublin, Poland)

 

Projekt jest wspierany przez:

1. Italian Coast Guard – ITCG (Genova, Italy)

2. American Bureau of Shipping – ABS (Houston, USA)

3. DNV GL (Oslo, Norway)

 

Projekt finansowany jest przez Europejską Organizację Badań Jądrowych “CERN” wramach programu Badania I innowacje w zakresie akceleratorów dla europejskiej naukiI społeczeństwa “ARIES”. Liderem projektu jest RIGA TECHNICAL UNIVERSITY – Center of HighEnergy Physics and Accelerator Technologies.

 

ЧТО НОВОГО Последнее совещание рабочей группы состоялось 7-8 мая 2019 года, в котором приняли участие представители Института ядерной химии и технологии, ЦЕРН, Института Фраунгофера FEP, Remontowa Marine Design, MilgravjaTehnoloģiskais Parks - Рижский судостроительный завод и Biopolinex.

ЧТО НОВОГО

ГАЛЕРЕЯ

ОПИСАНИЕ

ЧТО НОВОГО

ARIES

«Разработка гибридной системы с использованием ускорителя быстрых электронов для очистки выхлопных газов в дизельных двигателях в морских судах».

О нас

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. cs

Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

АДРЕС

МЕНЮ

Biopolinex Sp. z o. o. - компания, сфера деятельности которой - энергоэффективность, рациональное использование энергии в соответствии с принципами устойчивого развития и инвестиции в возобновляемые источники энергии.

О КОМПАНИИ

КОНТАКТНАЯ ФОРМА

Ваш адрес электронной почты:
Тема сообщения:
Содержание сообщения:
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.