Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

Biopolinex  jest firmą której domeną działania są energooszczędność, racjonalne wykorzystanie energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

 

Biopolinex  jest firmą która prowadzi aktywnie działalność badawczo rozwojową, inicjując, współpracując i realizując projekty badawcze i wdrożeniowe.

 

Biopolinex zajmuje się w sposób kompleksowy obsługą inwestycji w zakresie prac remontowych i budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem robót termomodernizacyjnych. Proces obejmuje przeprowadzenie audytów remontowych i energetycznych oraz wykonawstwo. Firma zapewnia wsparcie już na etapie podejmowania decyzji dotyczących ogólnego zarysu planowanej inwestycji, przez jej projektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, aż do wykonania inwestycji „pod klucz”. W obszarze tym zrealizowano szereg inwestycji termomodernizacyjnych budynków w Lublinie, Warszawie, Radomiu, Puławach oraz innych miejscowościach. W tym obszarze działania Biopolinex aktywnie wkracza na rynek ukraiński.

 

Biopolinex wykonuje audyty energetyczne przedsiębiorstw, skierowane przede wszystkim do dużych firm, zawierające szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

 

Biopolinex buduje na bazie posiadanych praw do patentu, tzw. „instalacji MEB” ( Małe Elektrociepłownie Biometanowe), które są idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych, przetwórni, mleczarni, producentów trzody chlewnej i bydła oraz innych posiadających zasoby biomasy. Spółka oferuje budowę instalacji biogazowych o niskich mocach energetycznych dostosowanych do potrzeb inwestora.

 

Biopolinex wdraża nowe technologie biogazowe skierowane do oczyszczalni ścieków komunalnych, które są dużym dostarczycielem biomasy w postaci wytwarzanych osadów, stąd firma Biopolinexwykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie i we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej zajmuje się opracowywaniem nowych rozwiązań dla tego sektora gospodarki. Obecnie oczyszczanie ponoszą koszty z tytułu przetwarzania i utylizacji ścieków – osadów ściekowych. Oferowana technologia umożliwia osiąganie przychodów z przetwarzania ścieków. Firma jest współautorem tego rozwiązania.

 

Biopolinex wykorzystuje wiedzę i doświadczenie swoich pracowników i współpracowników przy świadczeniu usług w zakresie doradztwa i konsultingu.

Biopolinex realizuje następujące projekty:

O NAS

Nasze projekty mówią za nas.

DEZMETAN

 

„Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych
w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”

więcej...

TANGO 2

 

„Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych.”

więcej...

ARIES

 

„Opracowanie hybrydowego systemu wykorzystującego  accelerator szybkichelektronów do oczyszczania gazów wydechowych w silnikach wysokoprężnych stosowanychw statkach morskich.”

więcej...

PRODUKCJA MEB

 

„Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych Małych Elektrociepłowni Biometanowych.”

więcej...

HIGIENIZACJA

 

„Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych”

więcej...

O nas

  1. pl
  2. en