Aktualności

Biopolinex sp. z o.o. nawiązała współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

Współpraca polegać będzie na wspólnej realizacji przedsięwzięć w zakresie projektów badawczych, rozwojowych i inwestycyjnych.

Strony porozumienia zobowiązały się do partnerstwa gospodarczego nastawionego na rozwijanie i transfer nowych technologii, usług i produktów w szczególności w zakresie rozwijania zadań związanych z projektowaniem urządzeń do szybkich, dokładnych pomiarów występowania związków negatywnie oddziaływujących na środowisko. Biopolinex będzie uczestniczył w testach pilotażowych związanych z projektem „GreenFluidics”. Jest to zadanie związane z zaprojektowaniem oraz budową nowego urządzenia mikroprzepływowego do monitoringu i analityki zanieczyszczeń w środowisku.

Galeria

logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

  • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja