Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

BIOGAZOWNIE

 

MAŁE ELEKTROCIEPŁOWNIE BIOMETANOWE

 

Oferowane przez Biopolinex instalacje MEB, czyli Małe Elektrociepłownie Biometanowe, to idealne rozwiązanie dla gospodarstw rolnych, przetwórni, mleczarni, tartaków oraz wszelkich małych zakładów przemysłowych dysponujących biomasą do wytwarzania biogazu. Biogaz wytwarzany jest w procesie anaerobowej fermentacji metanowej w warunkach mezofilnych (temperatura w zakresie 30-40 °C) produktów ubocznych rolnictwa (np.kiszonka kukurydzy czy traw, liście buraków, itp.), jak i odpadów spożywczych oraz przemysłowych (np. serwatka, wywar gorzelniany, odpady kuchenne).

 

Tym, co odróżnia instalacje MEB od biogazowni innych typów jest zmniejszone zapotrzebowanie na substrat, przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości biometanu w uzyskiwanym biogazie.

 

Zastosowanie nowych metod przygotowania oraz przepływów biomasy pozwala na ekonomiczne uzasadnienie obiektów klasy 60 – 100 kWe.

Jest to w obecnym czasie najbardziej ekonomiczna technologia.

 

Natomiast zastosowane rozwiązania pozwalają na korzystniejsze warunki eksploatacji biogazowni. Na proces ferementacji metanowej składają się 4 etapy:

- hydroliza,

- kwasogeneza,

- octanogeneza oraz

- metanogeneza.

 

Prawidłowy przebieg jednego procesu zależy od prawidłowego przebiegu poprzedniego. Proces hydrolizy polega na rozkładzie, za pośrednictwem enzymów wytwarzanych przez odpowiednie mikroorganizmy zawartych w biomasie, substancji wielkocząsteczkowych, takich jak: tłuszcze, lipidy, cukry złożone oraz białka na prostsze związki, tj. kwasy tłuszczowe, proste cukry i aminokwasy. Dzięki temu procesowi bakterie kwasogenne, octanogenne i w końcu metanogenne otrzymują niezbędne do życia substancje i mogą w dalszych etapach fermentacji doprowadzić do powstania produktu finalnego, jakim jest biogaz. Ponieważ temperatura optymalna dla bakterii odpowiedzialnych za proces hydrolizy jest nieco niższa, niż temperatury optymalne dla pozostałych niezbędnych podczas fermentacji metanowej mikroorganizmów proces hydrolizy dobrze jest prowadzić w odrębnym reaktorze w innych warunkach aby był on jak najbardziej wydajny.

Dlatego też zdecydowano się aby w opracowanym przez nas systemie zastosowano odrębne zbiorniki do przeprowadzenia procesu hydrolizy co stanowi główną innowację.

 

PRZYGOTOWANIE BIOMASY

Przed procesem hydrolizy biomasa jest odpowiednio przygotowana m.in. przez rozdrobnienie i przepompowana do hydrolizera. Po 24 godzinach procesu hydrolizy przepompowana jest do fermentatora. Odpowiednie przygotowanie biomasy oraz zastosowanie procesu hydrolizy pozwala na dużą dowolność w doborze rodzajów stosowanych substratów jak i ich ilości. W powyższej technologii biomasa mieszana jest pompami znajdującymi się na zewnątrz fermentatora w kształcie prostopadłościanu. Zaletą jest fakt, iż w sytuacji awarii pompy nie ingeruje się w proces fermentacji, który jest procesem beztlenowym. Awaryjna wymiana pompy odbywa się poza fermentatorem.

Z uwagi na uwodnienie biomasy w fermentatorze, woda z końca procesu fermentacji z pozostałymi w niej metanowcami zawracana jest na początek fermentatora, co dodatkowo wspomaga efektywność w początkowej fazie fermentacji.

 

Z racji stosowania nowych rozwiązań technologicznych możliwe jest skrócenie procesu fermentacji do około 20 dni (pozostałe technologie około 80 dni).

 

Również inne rozwiązania wdrożone przy tej technologii pozwalają na dużo efektywniejszą pracę instalacji w procesie wytwarzania biometanu. Średnia zawartość metanu w biogazie oscyluje od 60 do nawet 75 %, a przekłada się to na mniejsze zużycie biomasy o 40 – 50 % w stosunku do innych technologii.

 

BARDZIEJ WYDAJNY BIOGAZ

Wytworzony biogaz jest ustandardowiony do paliwa o wysokiej liczbie metanowej,służącego do napędu kogeneratora oraz paliwa
o parametrach GZ-50, bądź paliwa sprężonego CNG lub skroplonego LNG. Kogenerator zasilany biogazem wytwarza energię elektryczną
i ciepło lub, przy zastosowaniu tzw. chillera absorpcyjnego, może zamieniać energię cieplną w chłód, zasilając np. klimatyzację czy znajdując zastosowanie w chłodniach przemysłowych.

 

Ciepło procesowe w części kierowane jest na potrzeby własne biogazowni (podgrzanie biomasy, utrzymanie stałej temperatury w zbiornikach oraz w budynku technicznym).

Pozostałe wyprodukowane ciepło można:

- wykorzystać do ogrzewania obiektów w sąsiedztwie,

- wykorzystać do zasilania chłodziarki absorpcyjnej,

- wykorzystać do zaopatrywania ogniwa termoregeneracyjnego wytwarzającego dodatkową energię elektryczną lub

- sprzedać, za pośrednictwem węzła cieplnego, do zakładu ciepłowniczego.

 

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom możemy skonfigurować dowolny układ, w zależności od potrzeb produkcyjnych klientów:

 

Biogazownia -

produkująca wyłącznie biogaz, który może zostać oczyszczony do parametrów gazu GZ-50)

 

Elektrociepłownia -

produkująca energię elektryczną oraz cieplną, z możliwością dostawienia chłodziarki absorpcyjnej zamieniającej ciepło technologiczne
w chłód.

 

Elektrogazownia -

produkująca energię elektryczną oraz paliwo gazowe

 

Elektrownia -

produkująca wyłącznie energię elektryczną.

 

Dodatkowym produktem przy każdym układzie jest pełnowartościowy nawóz organiczny.

 

O nas

  1. pl
  2. en